Liesjärven Suojelu ry

Liesjärven Suojelu ry

Yhdistys on perustettu vuonna 1971, ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. Toimialueeseen kuuluu Liesjärven ympäristön valuma-alue, johon kuuluvat mm. Herttuanjärvi, Karkauslammi, Kyynärä, Kanteluslampi sekä Liesjärven kylässä olevat joet.

Liesjärvi sijaitsee Kanta-Hämeessä, ja se kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. Osa järven rannoista ja monet sen saaret kuuluvat Liesjärven kansallispuistoon, joka on nimetty yhdeksi Manner-Suomen Natura alueeksi. Liesjärvi on alueen pääjärvi, ja siihen laskee yhteensä lähes 70 jokea sekä pienempää ojaa. Pinta-alaltaan Liesjärvi on 956 hehtaaria, rantaviivaa on 56 km ja järven syvin kohta 13,09 m. Se sijaitsee Hiiliniemen selällä.

Liesjärven Suojelu ry:n toiminnan tavoite on erilaisin toimenpitein parantaa sekä Liesjärven että toimialueen muiden järvien ja jokien tilaa. Yhdistyksen jäsenet ovat kiinnostuneita toimimaan vesiensuojelun hyväksi, ja haluavat osallistua alueen ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Tavoite on, että järviä ja niiden rantoja voidaan vielä tulevaisuudessakin käyttää virkistäytymiseen.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki yksityiset henkilöt sekä yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vesiensuojelun hyväksi.

https://www.liesjarvensuojelury.fi